Austame ja säilitame pärandkultuuri
Metsa majandamisel elame looduse rütmis
Seened, marjad, metsataimed jmt on kõrvalkasutusena pigem iga inimese tarbeks
Jahindus kõrvalkasutusena on meile tähtis. Ulukite arvukuse reguleerimine on otseselt seotud metsakasvatuse õnnestumisega. Teisalt jahielamus koos looduses viibimisega on asendamatu puhkus.
Kui aeg kätte jõuab, majandame metsi mõistlikult säilitades looduse mitmekesisust
Säilitame looduse mitmekesisust. Vana sarapik.
Harvendame õigeaegselt noored metsad. 15a kase latiealine puistu.
Hoolime pärandkultuurist. Ristikivi.
Teeme puhastusraieid. Halli-lepa noorendik
Oskame loodust nautida. Talvine õhtupäike.
Austame looduselanikke. Käbliku (Troglodytes troglodytes) pesa.
Kasvatame igasugust metsa. 15a hall-lepik.
Näeme puude taga metsa.
Märkame loodust. Rabaserva männikeerd.
Kasutame metsa. Puidumuster.
Vaimustume loodusest. Võimas kasepahk.
Märkame ja säilitame haruldusi. Amuuri toomingas (Prunus maackii
Jätame lageraie langile rohkem säilikpuid, kui nõutud.
Jätame lageraie langile rohkem säilikpuid, kui nõutud.
Hoolitseme uue metsapõlve eest.